• Dijital Eğitim Koordinatörlüğü ve Anadolu Üniversitesi’nin birlikte koordine ettiği, Anadolu Üniversitesi vasıtasıyla çevrimiçi asenkron yöntemle verilen “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” Dersini Iğdır Üniversitesi’nin tüm akademik personellerin alması sağlanmıştır.
  • 3 dönem yürütülmüş olan bu dersi 251 akademik personelimiz başarıyla tamamlayarak Anadolu Üniversitesi’nden onaylı başarı belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu akademik personellerimize ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Yeni gelen veya başarısız olan akademik personellerimiz için ise bu ders her dönem açılarak almaları sağlanacaktır.
  • Koordinatörlüğümüzce eğiticilerin eğitimine yönelik yeni mesleki gelişim programlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

Tablo 1. Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Dersini Alarak Başarılı Olan Akademik Personel Sayıları

Unvan 2018-19 Güz Başarılı 2018-19 Bahar Başarılı 2019-20 Güz Başarılı Toplam
Prof. Dr. 10 1   11
Doç. Dr. 11 1 1 13
Dr. Öğr. Üyesi 68 9 8 85
Araştırma Görevlisi 55 1   56
Öğretim Görevlisi 67 9 10 86
Toplam 211 21 19 251