• Dijital Eğitim Koordinatörlüğü ve Anadolu Üniversitesi’nin birlikte koordine ettiği, Anadolu Üniversitesi vasıtasıyla çevrimiçi asenkron yöntemle verilen “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” Dersini Iğdır Üniversitesi’nin tüm akademik personellerin alması sağlanmıştır.
  • 3 dönem yürütülmüş olan bu dersi 251 akademik personelimiz başarıyla tamamlayarak Anadolu Üniversitesi’nden onaylı başarı belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu akademik personellerimize ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Yeni gelen veya başarısız olan akademik personellerimiz için ise bu ders her dönem açılarak almaları sağlanacaktır.
  • Koordinatörlüğümüzce eğiticilerin eğitimine yönelik yeni mesleki gelişim programlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

Tablo 1. Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Dersini Alarak Başarılı Olan Akademik Personel Sayıları

Unvan

Aka. Personel Sayısı (2018 Kasım Dönemi)

2018-19 Güz Başarılı Olan

2018-19 Bahar Başarılı Olan

2019-20 Güz Başarılı Olan

Prof. Dr.

18

10

1

-

Doç. Dr.

16

11

1

1

Dr. Öğr. Üyesi

108

68

9

8

Araştırma Görevlisi

97

55

1

7

Öğretim Görevlisi

96

66

9

3

Memur

-

1

 

-

TOPLAM

 

211

21

19

251 = Genel Toplam