​   Dijital Eğitim Koordinatörlüğü, teknoloji destekli etkin öğrenme ortamlarının oluşturulması ve üniversitemizde yaygınlaştırılması konusunda hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir birimdir. Koordinatorlük üniversitemiz çapında verilen akademisyenlerin aldığı “Dijital Dönüşüm Çağında Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” ve lisans öğrencilerinin aldığı “Dijital Okuryazarlık”  yürütülmesini koordine etmektedir.