• Dijital Eğitim Koordinatörlüğü ve Anadolu Üniversitesi’nin birlikte koordine ettiği, Anadolu Üniversitesi vasıtasıyla çevrimiçi asenkron yöntemle verilen “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” Dersini Iğdır Üniversitesi’nin tüm akademik personellerin alması sağlanmıştır.
  • 3 dönem yürütülmüş olan bu dersi 251 akademik personelimiz başarıyla tamamlayarak Anadolu Üniversitesi’nden onaylı başarı belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu akademik personellerimize ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Yeni gelen veya başarısız olan akademik personellerimiz için ise bu ders her dönem açılarak almaları sağlanacaktır.
  • Koordinatörlüğümüzce eğiticilerin eğitimine yönelik yeni mesleki gelişim programlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

Tablo 1. Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Dersini Alarak Başarılı Olan Akademik Personel Sayıları

Unvan2018-19 Güz Başarılı2018-19 Bahar Başarılı2019-20 Güz BaşarılıToplam
Prof. Dr.101 11
Doç. Dr.111113
Dr. Öğr. Üyesi689885
Araştırma Görevlisi551 56
Öğretim Görevlisi6791086
Toplam2112119251