Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Iğdır Üniversitesi dahil 8 üniversite arasında imzalanan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesini kapsamaktadır. Bu bağlamda, Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile işbirliği yapılarak “Dijital Okuryazarlık” adlı zorunlu ders lisans öğrencilerine verilirken, öğretim elemanlarına derslerinde başarılı bir teknoloji entegrasyonu yapılabilmesi için “Dijital Dönüşüm Çağında Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersi hizmet içi olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir.