Üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmesi için dijital teknolojilerin, öğrenci ve öğretim elemanlarının teknoloji adaptasyon süreçlerine odaklanarak geliştirmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu doğrultuda;

-Üniversitemizde teknoloji destekli öğrenme ortamlarının oluşturulmasına ve etkili bir şekilde uygulanmasına,

-Öğretim elemanlarının ders süreçlerini öğretim teknolojileri yardımıyla destekleyebilmelerine,

-Öğretim elemanlarının derslerinde dijital içerik geliştirebilmelerine,

-Öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye ve teknolojiyle zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarına adaptasyonlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.